Malta Tel: (+356) 27555534 / Gozo Tel: (+356) 21564333 [email protected]

Asi si říkáte, jakým způsobem získal Shakespearem uznání za vymýšlení slov jako “swagger” a “arch-villain”?

Díky Oxfordskému slovníku angličtiny (Oxford English Dictionary – OED), slovníku proslulém zaznamenáváním původu anglických slov, jež věnuje čas čtení velkého množství knih, článků či rukopisů, aby bylo možné určit první použití určitého slova. Mnoho vymyšlených slov Shakespeara, která budou zmíněna v této lekci angličtiny online, se běžně používá v každodenní řeči.

Ukázalo se, že rukopisy Shakespeara obsahují přes 2200 nových slov. Z nichž 1700 se používá běžně v každodenní řeči. Shakespeare si hrál s jazykem a tvořil nová slova přejímáním slov z jiných jazyků, měněním podstatných jmen na slovesa a slovesa na přídavná jména, přidáváním prefixů, sufixů a spojováním různých slov dohromady.

Shakespearem Angličtina online

Dnes je již těžké zjistit, jestli byl Shakespeare prvním, kdo tahle slova používal. Avšak ve většině případů byl první, kdo je použil v psaném textu. Z 2200 slov vymyšlených Shakespearem jsme vybrali pár z nich:

Angličtina online a slovo #1: Swagger

Význam: Walk or behave in a very confident, arrogant or self-important way or attitude.

Synonyma: Style, cool, stroll, prance, pose, stride

Rok: 1599 / 1596

Představení: Henry V, Act II, Scene iv / A Midsummer Night’s Dream, Act III, Scene I

Angličtina online a slovo #2: Arch-villain

Význam: A villain is a character with evil motives, whose evil actions are important to the plot. An arch-villain is an extreme villain, the master of all evil characters. (The Joker in Batman, Voldemort in Harry Potter, Professor Zoom in Flash)

Synonyma: Archenemies

Rok: 1623

Představení: Timon of Athens, Act V, Scene 1

Angličtina online a slovo #3: Eventful

Význam: Marked by interesting or exciting events, one after another.

Synonyma: Lively, full, active, action-packed

Rok1623

Představení: As You Like It, Act II, Scene Vii.

Angličtina online a slovo #4: Fashionable

Význam: Influenced by or representing the current style.

Synonyma: Stylish, modern, trendy, popular

Rok: 1602

Představení: Troilus And Cressida, Act III, Scene iii.

Angličtina online a slovo #5: Rant

Význam: To talk loudly and fast in an impassioned way that is unreasonable or unclear, usually expressing anger or disappointment

Synonyma: Go on and on, shout, yell

Rok: 1602

Představení: Hamlet, Act V, Scene i

Zajímají vás hodiny angličtiny online přes skype? Zašlete nám email na adresu [email protected].

Facebook Comments

Get more from BELS

SiteLock