Chat with us, powered by LiveChat
Malta Tel: (+356) 27555534 / Gozo Tel: (+356) 21564333 [email protected]

Jazykový kurz Malta & Gozo s anglickými školami BELS

BELS kurzy

BELS nabízí široké spektrum jak krátkodobých, tak dlouhodobých (od 8 týdnů) kurzů anglického jazyka. Každý kurz je speciálně navržen tak, aby pomohl našim studentům dobýt se svých individuálních cílů ve vzdělávání. Třídy pro malé skupinky jsou navrženy tak, aby se v v nich studenti uvolnili, měli zájem a radost z učení. Rozřazovací test se píše před začátkem každého kurzu, během kurzu se pak píší další testy pro prověření znalostí.

Kurzů pro dospělé

Kurzů pro mládež

Jazykový pobyt ušitý na míru

On-line kurzů

Individuální kurzy – Lekce

Všechny naše individuální kurzy zahrnují podrobnou analýzu vašich potřeb hned první den, což nám umožní vytvořit unikátní program ušitý na míru pro každého našeho klienta.

Obecná angličtina

Individuální lekce obecné angličtiny umožní studentům se soustředit na některý ze čtyř návyků (čtení, psaní, poslech a mluvení), na němž potřebují pracovat; používání obecných témat počínaje každodenními situacemi a konče současnými aférami.

Obchodní angličtina / angličtina do práce

Navržena k rozvinutí obchodních komunikačních návyků a rozšíření slovní zásoby vztahující se k tématům jako jsou jednání, prezentace, schůzky, psaní e-mailů atd.

Příprava na zkoušky

Lekce připraví studenty na následující zkoušky: Cambridge KET, PET, FCE a CAE, IELTS a TOEFL.

Angličtina pro specifické profese

Kurz je určen pro profesionály (zahrnující profese v oblasti práva, medicíny, financí, letectví atd.), jež si přejí rozšířit svoji slovní zásobu (profesní žargon), aby mohli využít svoje znalosti a zkušenosti v anglicky mluvícím prostředí.

Angličtina pro akademické účely

Pro studenty, jež plánují studovat na univerzitě v anglicky mluvící zemi. Studenti si vypěstují návyk účastnit se diskuzí, dělat výzkumy, psát seminární práce a chodit na přednášky.

Kombinované kurzy

Studenti si také mohou zvolit kombinaci skupinových lekcí obecné angličtiny s individuálními lekcemi pro ještě hlubší osvojení jazyka.

– BELS Junior is based in Malta. Students should use the Malta contact details from above.

Get more from BELS

SiteLock