BELS kurzy angličtiny na ostrovech Malta a Gozo

Který kurz angličtiny je pro vás?

Nabídka Anglické jazykové školy BELS pokrývá široké spektrum kurzů pro nejmladší zájemce, teenagery i dospělé. Všechny kurzy angličtiny v našich školách na ostrovech Malta a Gozo nabízíme v krátkodobých (od 1 týdne) i dlouhodobých formách (přes 8 týdnů). Každý kurz je speciálně navržený tak, aby v něm studenti dosáhli svých učebních cílů. V malých skupinkách a při použití komunikativního přístupu vzniká interaktivní, podmanivá a radostná atmosféra.

Třídy jsou rozdělené podle úrovně angličtiny, od úplných začátečníků po C2. Rozřazovací testy děláme před začátkem každého kurzu angličtiny a v průběhu kurzu pravidelně kontrolujeme pokroky, abyste v mezičase viděli, jak postupujete.

Více informací o kurzech a ostrovech Malta a Gozo najdete níže. Pokud potřebujete pomoci s výběrem vhodného kurzu přímo pro vás, napište nám a probereme to spolu.

Kurzů pro dospělé

Kurzů pro mládež

Jazykový pobyt ušitý na míru

On-line kurzů

Individuální a poloindividuální kurzy

Ve všech individuálních kurzech začínáme hned první den hloubkovou analýzou, díky níž dokážeme studentovi sestavit jedinečný program přímo na míru s ohledem na jeho zájmy a potřeby. Individuální kurzy jsou skvělé pro ty, kdo upřednostňují individuální pozornost lektora před skupinovým kurzem, nebo si ji dopřejí navíc ke kurzu. Jsou dostupné pro studenty všech věkových kategorií.

Obecná angličtina

Individuální lekce obecné angličtiny umožňují studentům soustředit se na jednu za čtyř základních dovedností (čtení, psaní, poslech a mluvení), kterou potřebují nejvíce rozvinout. Pohybujeme se na poli obecných témat od každodenních situací po současné události. Kurzy obecné angličtiny nabízíme nejmladším žákům, teenagerům i mladým dospělým.

Obchodní/pracovní angličtina

Pomůže vám zlepšit dovednosti v oblasti obchodní komunikace a rozšířit slovní zásobu, kterou využijete na poradách, prezentacích, při jednáních, psaní e-mailů a v každodenním pracovním životě. Součástí kurzu jsou praktické scénáře a případové studie na podporu živých diskusí a simulaci situací z obchodního prostředí.

Přípravné kurzy ke zkouškám

Lekce pro přípravu studentů na tyto zkoušky: Cambridge KET, PET, FCE, CAE, IELTS a TOEFL, Abitur. Na vyžádání vám náš akademický tým sestaví přípravný kurz i pro další zkoušky, které nejsou na seznamu výše.

Angličtina pro akademické účely

Určeno pro studenty, kteří chtějí studovat na univerzitě v anglicky mluvící zemi. Studenti rozvíjejí dovednosti, které jim pomohou na přednáškách, při účasti v diskusích, dělají rešerše a píší seminární práce.

Angličtina pro specifické profese

Kurz je určen pro profesionály (zahrnující profese v oblasti práva, medicíny, financí, letectví atd.), jež si přejí rozšířit svoji slovní zásobu (profesní žargon), aby mohli využít svoje znalosti a zkušenosti v anglicky mluvícím prostředí.

Kombinované kurzy

Studenti si také mohou zvolit kombinaci skupinových lekcí obecné angličtiny s individuálními lekcemi pro ještě hlubší osvojení jazyka.

– BELS Junior is based in Malta. Students should use the Malta contact details from above.

Get more from BELS

SiteLock