Malta Tel: (+356) 27555534 / Gozo Tel: (+356) 21564333 [email protected]

Być może zastanawiasz się jak uznano Szekspira za autora takich słów jak swagger i arch-villain?

Otóż autorzy słownika języka angielskiego Oxford English Dictionary (OED), znani z poszukiwania pochodzenia słów angielskich, poświęcili czas na czytanie wielu książek, artykułów i skryptów, by znaleźć pierwsze użycie słowa. Wiele z inwencji Szekspira wymienionych w tej lekcji angielskiego mówionego online stało się naturalnymi w codziennym języku.

Okazuje się, że skrypty Szekspira zawierają ponad 2200 niespotykanych wcześniej słów. 1700 z nich, są bezmyślnie używane w codziennej rozmowie. Szekspir bawił się językiem tworząc nowe słowa, wypożyczając słowa z innych języków, zmieniając rzeczowniki na czasowniki i czasowniki w przymiotniki, dodając przedrostki i przyrostki oraz łącząc przypadkowe słowa razem.

Szekspira Angielski Mówiony Online 5 zabawnych słów autorstwa

Trudno jest stwierdzić czy Szekspir jako pierwszy użył tych słów, ale w większości przypadków uważa się, że jako pierwszy uwiecznił je na piśmie. Spośród 2200 słów stworzonych przez Szekspira, to nasz wybór tych najbardziej zabawnych:

Angielski Mówiony Online – Słowo #1: Swagger

Znaczenie: Walk or behave in a very confident, arrogant or self-important way or attitude.

Synonimy: Style, cool, stroll, prance, pose, stride

Rok: 1599 / 1596

Sztuka: Henry V, Act II, Scene iv / A Midsummer Night’s Dream, Act III, Scene I

Angielski Mówiony Online – Słowo #2: Arch-villain

Znaczenie: A villain is a character with evil motives, whose evil actions are important to the plot. An arch-villain is an extreme villain, the master of all evil characters. (The Joker in Batman, Voldemort in Harry Potter, Professor Zoom in Flash)

Synonimy: Archenemies

Rok: 1623

Sztuka: Timon of Athens, Act V, Scene 1

Angielski Mówiony Online – Słowo #3: Eventful

Znaczenie: Marked by interesting or exciting events, one after another.

Synonimy: Lively, full, active, action-packed

Rok1623

Sztuka: As You Like It, Act II, Scene Vii.

Angielski Mówiony Online – Słowo #4: Fashionable

Znaczenie: Influenced by or representing the current style.

Synonimy: Stylish, modern, trendy, popular

Rok: 1602

Sztuka: Troilus And Cressida, Act III, Scene iii.

Angielski Mówiony Online – Słowo #5: Rant

Znaczenie: To talk loudly and fast in an impassioned way that is unreasonable or unclear, usually expressing anger or disappointment

Synonimy: Go on and on, shout, yell

Rok: 1602

Sztuka: Hamlet, Act V, Scene i

Jesteś zainteresowany możliwością nauki angielskiego mówionego online przez Skype? Wyślij do nas wiadomość e-mail na adres [email protected], aby uzyskać więcej informacji.

Facebook Comments

Get more from BELS

SiteLock