Chat with us, powered by LiveChat
Malta Tel: (+356) 27555534 / Gozo Tel: (+356) 21564333 [email protected]

W BELS stosujemy komunikatywne i mieszane podejście w nauczaniu języka we wszystkich naszych kursach angielskiego dla młodych uczniów na Malcie, ale co to dokładnie oznacza?

Różnica między klasą dorosłych a klasą młodych studentów jest duża. Dzięki tematom, które wybieramy oraz naszym metodom ich realizacji dopilnowujemy tego, żeby nasze kursy angielskiego dla młodych uczniów na Malcie angażowały i zachęcały do prawdziwej komunikacji. Oto jak to się dzieje:

1. Działania komunikacyjne, praca w parac

wszystkich naszych kursach angielskiego dla młodych uczniów na Malcie

Podejście komunikatywne oznacza, że komunikacja jest głównym celem wszystkich zajęć w naszych salach lekcyjnych. Na zajęciach z języka angielskiego dla młodych uczniów na Malcie studenci muszą brać udział w ćwiczeniach opartych na współpracy, pracując z innymi w parach lub grupach. Uczniowie muszą dyskutować i pracować wspólnie, aby wykonać zadanie.

2. Sensowna rozmowa, codzienny angielski

Zajęcia angielskiego dla młodych uczniów na Malcie w BELS nie są tradycyjnymi, sztywnymi i skoncentrowanymi na nauczycielach lekcjami. Nasze sale lekcyjne tętnią życiem, a nasi uczniowie aktywnie uczestniczą i biorą czynny udział w zajęciach. To podejście do nauczania angielskiego dla młodych uczniów zwiększa płynność i pomaga rzeczywiście korzystać z języka angielskiego w życiu, co korzystnie wpływa na proces uczenia si

3. Odpowiednie, praktyczne tematy

Wszystkie nasze kursy angielskiego dla młodych uczniów na Malcie w BELS są specjalnie zaprojektowane, aby zainteresować młode umysły. Nasz zespół młodych i energicznych nauczycieli stale aktualizuje materiał szkoleniowy, aby zachować aktualność. W ten sposób zapewniamy, że nasze lekcje wywołują praktyczne i konstruktywne dyskusje na tematy, którymi młodzi uczniowie są rzeczywiście zainteresowani i zajmują się na co dzień.

4. Gramatyka, słownictwo oraz wymowa!

Czy oznacza to, że kursy języka angielskiego dla młodych uczniów na Malcie koncentrują się tylko na umiejętnościach mówienia? Zdecydowanie nie. Jest to styl nauczania wszystkich umiejętności (czytania, mówienia, pisania, słuchania) i systemów (gramatyka, słownictwo, wymowa, rozmowa), dzięki którym używany język staje się znacznie bardziej płynny i sensowny.

Aby dowiedzieć się więcej o kursach angielskiego dla młodych uczniów na Malcie w BELS, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected].

Facebook Comments

Get more from BELS

SiteLock