Interaktywne, praktyczne I kreatywne kursy angielskiego dla dzieci

Wszystkie lekcje prowadzone są w tym samym budynku i czasie, co kursy dla dorosłych, umożliwiając całej rodzinie naukę w tym samym czasie.