Chat with us, powered by LiveChat
Malta Tel: (+356) 27555534 / Gozo Tel: (+356) 21564333 [email protected]

Kurs angielskiego w małych grupach w szkole angielskiego na Malcie i Gozo

(20-30 lekcji/maksymalnie studentów)

W naszych szkołach angielskiego oferujemy również kursy mini-group, które są idealne dla studentów, którzy wolą uczyć się w mniejszych klasach. W klasie mini-group znajdzie się maksymalnie 6 ucz-niów co zapewnia większą uwagę nauczyciela. Każdy z kursów grupowych odbywających się w naszych szkołach języka angielskiego może być zaliczony na zajęciach mini-group. Zarówno stand-ardowe kursy angielskiego ogólnego jak i inten-sywne kursy angielskiego ogólnego posiadają opcję mini-grupy. Są one dostępne w obu naszych szkołach języka angielskiego.

Zapisanie się na mini-grupę w jednej z naszych szkół języka angielskiego na Malcie i Gozo oferuje konkretne korzyści, takie jak więcej wskazówek, komentarzy oraz poświęcenie większej uwagi. Ograniczona liczba uczniów na jedną klasę przynosi korzyści uczniom, ponieważ każdy z nich zostanie zauważony i będzie aktywnym uczestnikiem lekcji. Prowadzi to zazwyczaj do bardziej efektywnej nauki, zwłaszcza dla cichych uczniów, którzy mogą otrzymać więcej zachęt od nauczyciela. Dodatkowo, każdy uczeń będzie miał więcej czasu na wystąpie-nie i otrzyma znacznie więcej bezpośrednich komentarzy od nauczyciela. Małe środowisko w klasie daje nauczycielowi więcej możliwości ob-serwacji i oceny uczniów oraz ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Standardowe kursy mini-group skupiają się na czterech umiejętnościach językowych (czytanie, pi-sanie, słuchanie, mówienie) i systemach językowych (gramatyka, słownictwo, fonologia, rozmowa). Posi-adanie w klasie ograniczonej liczby uczniów oz-nacza, że wszyscy uczniowie będą aktywnymi uczestnikami lekcji.

Fakty dotyczące kursu

Ilość lekcji tygodniowo

20 lekcji (15 godzin tygodniowej nauki)

Długość lekcji

45 minut

Rozkład

Od poniedziałku do piątku
2 lekcje: 09:15 – 10:45 – Przerwa – 2 lekcje: 11:15 – 12:45

Minimalny poziom wiedzy

Podstawowy

Ilość uczniów w klasie

Średnio 4 uczniów, maksymalnie 6 osób w grupie

Poziom kursu

Kurs przeznaczony dla dorosłych

Idealne dla

Studenci, którzy chcą szybko i skutecznie poprawić swój poziom angielskiego oraz zbudować pewność siebie

Czego oczekiwać od tego kursu:

  • Podręcznika i materiałów szkoleniowych BELS;
  • Jasnych sali lekcyjnych w nowoczesnych szkołach języka angielskiego;
  • Przyjaznej atmosfery w klasie i indywidualnego podejścia nauczyciela;
  • Ciągłej korekty błędów przez nauczyciela;
  • Lekcji opartej na aktywnym udziale studentów;
  • Rozwoju zdolności odbiorczych (czytanie, słuchanie) i komunikacyjnych (mówienie, pisanie);
  • Zwiększenia dokładności i płynności we wszystkich obszarach języka (gramatyka, słownictwo, fonologia);
  • Certyfikatu ukończenia kursu i spersonalizowanej oceny ucznia;
  • Dostępu do platformy e-learningowej podłączonej do podręcznika;

 

Dodatkowe kursy i zajęcia pozalekcyjne na Malcie i Gozo

Wielu uczniów, mających określone cele i potrzebujących indywidualnego podejścia, oprócz kursów grupowych zapisuje się również na lekcje indywidualne. Kursy łączone są idealne dla studentów, którzy chcieliby wchodzić w interakcje podczas lekcji grupowych, a jednocześnie pracować nad swoimi słabościami na zajęciach indywidualnych.

Poza nauką jest też wiele do zobaczenia, zrobienia i posmakowania na Malcie. W naszych szkołach oferujemy szereg możliwości zwiedzania wysp maltańskich.

Masz pytania dotyczące wakacji z nauką języka angielskiego? Porozmawiaj z nami na czacie na żywo lub wyślij nam e-mail na adres [email protected]

 

– BELS Junior is based in Malta. Students should use the Malta contact details from above.

Get more from BELS

SiteLock