Chat with us, powered by LiveChat
Malta Tel: (+356) 27555534 / Gozo Tel: (+356) 21564333 [email protected]

Ogólne kursy języka angielskiego na Malcie i Gozo z BELS

Ogólny kurs języka angielskiego – maksymalnie 12 uczniów

Kursy języka angielskiego ogólnego koncen-trują się na zrównoważonych praktykach w obu systemach (gramatyka, słownictwo, fono-logia, rozmowa) oraz umiejętności wykor-zystania języka z użyciem tematów ogólnych i autentycznych materiałów. Kurs koncentruje się na wszystkich czterech umiejętnościach: mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu ze szczególnym naciskiem na biegłość. Celem kursów języka angielskiego jest doskonalenie umiejętności językowych studentów we wszystkich dziedzinach nauki języka. Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem podejścia komunikacyjnego i mieszanego.

Nasze kursy języka angielskiego są zatem in-teraktywne i łączą w sobie zarówno trady-cyjne, jak i cyfrowe narzędzia edukacyjne. Nasze lekcje obejmują szereg zajęć dla ró-żnych rodzajów uczniów w klasie wielonarodowej.Kursy języka angielskiego ogólnego pomogą uczniom w lepszym zrozu-mieniu gramatyki i poszerzeniu wiedzy o słownictwie, a także w praktycznych i codzien-nych sytuacjach.

Kursy języka angielskiego ogólnego dostępne są na Malcie i Gozo dla maksymalnie 12 ucz-niów na jedną klasę. Zajęcia odbywają się rano w dni powszednie. Jeśli wolisz mniejsze grupy na kursach języka angielskiego na Mal-cie i w Gozo, BELS oferuje kursy minigroup dla maksymalnie 6 uczniów na jedną klasę.

Fakty

Ilość lekcji tygodniowo

20 lekcji tygodniowo (15 godzin nauki)

Długość lekcji

45 minut

Rozkład

Od poniedziałku do piątku
2 lekcje: 9:15-10:45 – przerwa – 2 lekcje: 11:15-12:45

Minimalny poziom wiedzy

Podstawowy

Ilość uczniów w klasie

Przeciętnie 7 studentów, maksymalnie 12 osób w grupie

Poziom kursu

Kurs przeznaczony dla dorosłych

Idealne dla

Studentów, którzy chcą poprawić swoją znajomość codziennego języka

Czego oczekiwać od tego kursu:

  • – Podręcznika, torby szkolnej i materiałów szkoleniowych;
  • – Poprawienia umiejętności czytania, pisania, mówienia i słuchania;
  • – Zwiększenia płynności i dokładności w codziennym używaniu języka angielskiego;
  • – Interaktywnej, wciągającej i przyjaznej atmosfery w klasie;
  • – Uczenia się w parach, odgrywania ról, debat i aktywności;
  • – Aktywnego korzystania z interaktywnych tablic podczas lekcji;
  • – Kursów języka angielskiego opartych na komunikacji;
  • – Certyfikatu ukończenia kursu i indywidualnej oceny studenta;
  • – Dostępu do materiałów do nauki online połączonych z podręcznikiem;

 

Co robić po lekcjach angielskiego na Malcie i Gozo

Jeśli chcesz uczyć się więcej, możesz wziąć udział w zajęciach konwersacyjnych, w kursach przygotowujących do egzaminu IELTS lub dokupić pakiet lekcji indywidualnych. Zajęcia konwersacyjne obejmują dodatkowe 90 minut dziennie, podczas których koncentrujemy się całkowicie na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w oparciu o rzeczywiste scenariusze. Kursy IELTS obejmują 1,5 godziny dziennie przygotowania do egzaminu. Koncentrują się na rozwijaniu umiejętności potrzebnych na egzaminie, oraz dostarczają wskazówek w oparciu o autentyczne materiały. Lekcje indywidualne są idealne dla uczniów, którzy chcieliby skupić się na pewnym aspekcie języka lub na konkretnym problemie.

Jeśli chcesz poznać historię, kulturę, życie społeczne lub sportowe Malty i Gozo możesz zapoznać się z niektórymi opcjami, które możemy Ci zaoferować.

Porozmawiaj z nami na LiveChat – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy Ci zaplanować wyjazd językowy na Maltę i Gozo.

– BELS Junior is based in Malta. Students should use the Malta contact details from above.

Get more from BELS

SiteLock