Malta Tel: (+356) 27555561 / Gozo Tel: (+356) 21564333 [email protected]

Malta kursy angielskiego – akredytacje i nagrody

Nagrody

Grupie BELS przyznano Excellence Award for Customer Satisfaction for Language Courses – Malta & Gozo 2012 – 2016.

Akredytacja

IALC, International Association of Language Centres, jest siecią prywatnych, niezależnych ośrodków językowych, które specjalizują się w nauczaniu języka ich kraju. Sieć IALC obejmuje niektóre z wiodących prywatnych centrów językowych w świecie i stale rośnie.
Program IALC Quality Scheme oraz Kodeks Etyki zapewniają, że szkoły IALC są jednymi z najbardziej profesjonalnych i wziętych w swojej dziedzinie.

FELTOM to Malta’s Federation of English Language Teaching Organisations, łącząca wszystkie akredytowane szkoły języka angielskiego w jedno krajowe stowarzyszenie. Jego głównym celem jest poprawa poziomu nauczania języka angielskiego dla osób z całego świata, uczących się na Malcie.

ALTO jest jedynym forum klasy premium, łączącym wiodących organizatorów wyjazdów językowych, szkoły i stowarzyszenia krajowe jak jedną globalną społeczność. ALTO oferuje globalną platformę dla liderów i decydentów w branży wyjazdów językowych, aby wspierać dalszy rozwój i wzrost branży przez nawiązywanie kontaktów, rozwój zawodowy, wymianę pomysłów i informacji.

Misją ELT Council for ELT Schools jest wspieranie ELT w zakresie nauczania języja angielskiego w różnych aspektach.

Malta Tourism Authority (MTA) ma zróżnicowaną rolę, która w istocie polega na tworzeniu i wspieraniu relacji. MTA jest regulatorem i motywatorem branży turystycznej, jego partner biznesowy, promotor marki krajowej, jest tutaj, aby tworzyć, utrzymywać i zarządzać znaczącymi partnerstwami ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi turystyką.

W Niemczech, instytucja Bildungsurlaub pozwala pracownikom z dowolnego sektora ubiegać się o maksymalnie 5 dni dodatkowego urlopu edukacyjnego, który może być wykorzystany do udziału w profesjonalnym szkoleniu. BELS English – nasze szkoły językowe są uznawane przez władze niemieckie I ten certyfikat oznacza zwiększony potencjał w zdobywaniu dodatkowych klientów.

– BELS Junior is based in Malta. Students should use the Malta contact details from above.

Get more from BELS

SiteLock