Malta Tel: (+356) 27555534 / Gozo Tel: (+356) 21564333 [email protected]

Polityka prywatności

W BELS jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności naszych użytkowników i nie gromadzimy żadnych danych osobowych użytkownika, chyba że podane dobrowolnie. Wszelkie dane osobowe nam dane są przechowywane w naszej bazie danych w porozumieniu z „Ustawą o ochronie danych 2001”

Ustawa o ochronie danych 2001

Ustawa o ochronie danych z roku 2001 została uchwalona dnia 14 grudnia 2001 roku. Sekcja dotycząca powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Data Protection Appeals Tribunal została wprowadzona w życie 22 marca 2002 roku. My, w BELS, rozpoznajemy i szanujemy naszą odpowiedzialność i zobowiązane do polityki zachowania poufności danych zebranych zgodnie z wymaganiami. Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich środków zapobiegawczych w celu ochrony i zapobiegania nieautoryzowanego dostępu, i nie przekazywania zgromadzonych danych gości osobom trzecim, chyba że za otrzymaną zgodą.

Informacje gromadzone

Jako gość w belsmalta.com, zbieramy informacje zwrotne,  kontaktowe i pobieranie strony internetowej.

Kontakt lub zgłoszenie informacji

  • zbierane, gdy użytkownik używa pomocy/czatu na żywo,
  • zbierane, gdy użytkownik wypełnia jedną z naszych form rezerwacji i po zakończeniu każdego z naszych testów online.

Informacji osobistych używamy jedynie by odpowiedzieć naszym użytkownikom. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne i zostaną usunięte, gdy spełniona została prośba użytkownika.

Pobrane informacje

Jeśli użytkownik odczytuje lub pobiera informacje z belsmalta.com, automatycznie gromadzimy i przechowywujemy następujące dane nieosobowe:

  • Żądana strona internetowa lub pobieranie,
  • Czy wniosek był udany, czy nie,
  • Data i czas, kiedy strona była dostępna,
  • Adres internetowy strony lub nazwę domeny komputera, z którego uzyskano dostęp do witryny,
  • System operacyjny urządzenia operującego Twoją przeglądarkę internetową oraz rodzaj i wersję przeglądarki internetowej.

Należy pamiętać, że informacja ta jest do wyłącznego użytku BELS Malta i nie jest udostępniana, wynajęta lub sprzedana w żaden dowolny sposób.

Linki do innych stron internetowych

belsmalta.com ma wiele linków do innych krajowych i międzynarodowych organizacji i agencji. Należy pamiętać, że podczas łączenia się z inną stroną, nie znajdujesz się już na belsmalta.com są i będziesz podlegać polityce prywatności danej strony.

Dostęp do danych

Odwiedzający mogą żądać od nas w każdej chwili, które ich informacje są przetrzymywane, jeśli w ogóle, w tym konkretnym czasie. Goście mają prawo do poprawienia wszelkich nieścisłości, a w szczególnych przypadkach do ich usunięcia.

Zmiany w Polityce prywatności

Wszystkie zmiany naszej polityki prywatności, będą aktualizowane na tej stronie odpowiednio. Dlatego też zapoznanie się z polityką prywatności  belsmalta.com jest w interesie użytkowników aby mieć świadomość, o wszelkich zmianach, które mogą mieć miejsce od czasu do czasu.

– BELS Junior is based in Malta. Students should use the Malta contact details from above.

Get more from BELS

SiteLock