Přípravný kurz pro mládež na jazykové zkoušky – BELS Malta

View current offers!

Zdokonalte si svoji akademickou angličtinu pro další vzdělání

Termíny 2022

11. června - 28. srpna a 1.-16. října

Počet lekcí

20/25 v mezinárodních třídách

Délka lekcí

45 minut

Dny kurzu

od pondělí do pátku

Minimální vstupní úroveň

B1

Ideální pro

Pro studenty, kteří potřebují angličtinu k dalšímu vzdělání.

Maturita, certifikát Cambridge a další

Kurz je určený pro studenty, kteří chtějí pokrčovat ve studiu v Německu, Rakousku či Polsku, kde je zkouška vyžadovaná jako podmínka pro přijetí na univerzitu. Příprava na tyto zkoušky může být velice náročná, proto BELS na Maltě nabízí přípravné kurzy na zkoušky Abitur a Matura jako jednu z variant letních táborů pro mládež.

Lekce založené na znalostech

U zkoušek Abitur a Matura studenti prokazují své schopnosti v oblasti čtení, poslechu, mluvení a jazykových dovedností na celé řadě témat. Přehled učiva se může lišit stát od státu, ale požadované dovednosti jsou standardizované. Studenti musí u zkoušek Abitur/Matura prokázat strukturované znalosti v daném oboru, obeznámenost s metodami práce v oboru, hloubkové porozumění zadanému textu a schopnost analyzovat ho.

Navíc musí prokázat samostatné uvažovaní, kritické myšlení a schopnost samostatně se učit. U těchto zkoušek se očekává, že uchazeč předvede:

  • Jasné a strukturované znalosti;
  • Obeznámenost s metodami práce v oboru;
  • Pochopení a hodnocení;
  • Samostatné uvažování;
  • Smysl pro kontext s ohledem na předmět a prezentační schopnosti.

Programy BELS Abitur/Matura vystavují uchazeče angličtině jako prostředku pro zadávání úkolů, což podporuje rozvoj kritického myšlení a obeznámenost s běžnými akademickými tématy. Přípravné kurzy na Maltě pomáhají studentům rozvíjet tyto základní dovednosti vyžadované u zkoušek. V hodinách studenty vybavíme celou škálou akademických dovedností a rozvineme jejich schopnost přijímat informace a vytvářet promluvy v angličtině. Po ukončení běžné školní docházky v Německu, Rakousku nebo Polsku si v přípravném kurzu ke zkouškám Abitur/Matura na Maltě vybrousí angličtinu a rozvinou schopnost plynulého a přesného vyjadřování.

Struktura kurzu

Kurz je rozdělený do 2 stupňů: Intermediate/Upper-Intermediate (CEFR B1/B1+ až B2) a Advanced (B2+ až C1/ C1+). Studenti se do úrovní podle CEFR rozřazují podle výsledků vstupního testu, který se vyplňuje online ještě před příjezdem. Po ukončení kurzu jsou uchazeči lépe vybavení potřebnými dovednostmi pro absolvování zkoušky ve své zemi. Během přípravných kurzů na Maltě se používají ukázky materiálů od zkoušek Abitur/Matura.

Co můžete očekávat

  • Naučit se dovednosti a strategie nutné k úspěšnému zvládnutí zkoušky Abitur a Matura na základní/vyšší úrovni;
  • Rozvinout kritické myšlení a zvýšit povědomí o socio-kulturních zvláštnostech anglicky mluvících zemí;
  • Zlepšit se ve čtení, psaní, poslechu a mluvení prostřednictvím skupinových i individuálních aktivit;
  • Zpřesnit gramatické znalosti a rozšířit slovní zásobu.

V případě zájmu o individuální cenovou nabídku a další informace o přípravných kurzech na Maltě nás kontaktujte na [email protected].

TAVSİYE EDİLEN KOMBİNASYON

Kurzy angličtiny pro uzavřené skupiny na Maltě
Mezinárodní program pro mládež

Program pro mládež ve věku od 10-16 let s doprovodem. Zahrnuje ubytování, kurzy, letištní transfer a program pro volný čas.

Program pro mladé dospělé v jazykové škole BELS Malta
Program pro mladé dospělé

Ideální pro nezávislé mladé dospělé (16-17 let), jež cestují samostatně. Program zahrnuje ubytování v hostitelských rodinách, kurzy a volnočasový program.

Práce a praxe v BELS
Individuální hodiny

Individuální hodiny jsou sestaveny dle potřeb studenta (na obecnou, obchodní angličtinu atd.).