6 Způsobů výuky angličtiny pro děti a mládež v BELS Malta

View current offers!

Výuka angličtiny na kurzech pro děti

Naše kurzy angličtiny pro děti a mládež jsou navrženy tak, aby se zdokonalovaly jazykové znalosti a zároveň se rozvíjely dovednosti 21. století

Učit třídu dospělých a třídu dětí je úplně něco odlišného. Díky vybraným tématům a metodě výuky můžeme zajistit, že naše kurzy angličtiny na Maltě pro děti jsou zajímavé, podporují živou konverzaci ve třídě a týkají se každodenního života a akademického materiálu používajícícho doma. Ukážeme vám, jak jsme toho dosáhli:

1. Interaktivní a na studenty zaměřené hodiny

Komunikační přístup znamená, že konverzace je centrem všech aktivit ve třídě. Během kurzů angličtiny na Maltě se musejí děti zapojovat do všech aktivit, jež jsou založeny na spolupráci s ostatními ve dvojicích, skupinách, rolevých hrách, debatách, projektech prezentacích, divadýlkách a kvízech. Studenti musejí spolupracovat a komunikovat, aby splnili určitý úkol.

2. Gramatika, slovní zásoba a výslovnost

Znamenáto však, že kurzy angličtiny pro děti jsou zaměřené pouze na mluvení? Vůbec ne! Je to styl výuky jazykových dovedností (čtení, mluvení, psaní a poslech) a systémů (gramatiky, slovní zásoby, fonologie a řeči), jež dělají jazyk daleko víc smysluplným.

3. Využití smysluplného jazyka

Vyučovaný jazyk není pouze strohý učebnicový jazyk. Staráme se, aby se našim studentům dostalo opravdového jazyka, který se používá ve světě, proto se vyučuje v kontextu a různých životních aspektech.

Společně se svým lektorem objevují student jazyk a způsob, jak ho používat rozumně. Nové jazykové momenty, jež jsou vyučovány v relevantním a autentickém kontextu, jež je studentům povědomý, abychom se ujistili, zdali ho používá správně a byl dobře pochopen. Poté jsou studenti vybízeni, aby začali používat jazyk přirozeným způsobem, na který jsou zvyklí během svého každodenního života.

Jakmile dává jazyk smysl, stává se výuka efektivnější a zábavnější. Tento přístup k výuce angličtiny pro mladé žáky podporuje jak plynulé mluvení, tak I využití opravdové angličtiny, což obohazuje celý vzdělávací process.

4. Výběr adekvátních a každodenních témat

Všechny naše kurzy angličtiny pro mladé žáky v BELS Malta jsou speciálně navrženy i pro mladé mozky. Náš tým mladých a energických lektorů neustále obnovuje svoje materiály, aby zůstaly aktuální. Díky tomu můžeme zajistit, aby naše hodiny byly stále praktické a plné smysluplných diskusí a témat, jež zajímají mladé studenty a jsou pro ně denně aktuální.

Naše učebnice je renomovaná publikace, jež je založena na autentických materiálech adaptovaných pro všechny úrovně angličtiny. Témata jsou přizpůsobená věku a odrážejí zájmy a výuková stádia studentů. To umožňuje lektorům pomoct studentům lépe rozvíjet svoje jazykové dovednosti jednoduchým způsobem, který pak mohou použít v běžném životě.

5. Kombinace tradičního a digitálního obsahu kurzu

Další způsob, jak je možné prakticky využít angličitnu a vybudovat tak celoživotní dovednosti, je vytvořit osnovu kurzu pomocí tradičního a digitálního materiálu.

Elektronická verze učebnic se zobrazuje na interaktivních tabulích během hodin pro jednodušší výuku. Kromě toho umožnuje každá učebnice jednoduchý přístup k online vzdělávací platformě s origiálními materiály vhodé pro samostudium.

6. Využití CLIL (obsahově a jazykově integrované učení)

Tento přístup odráží výuku předmětů jako je věda, historie a geografie pomocí cizího jazyka. Výhoda této metody je, že se student kromě jazyka učí také zároveň nějakou látku. To jim pomáhá rozšířit svoje znalosti daného předmětu, jež se učí ve škole, ale hlavně, naučí je to bavit se na dané téma v angličtině. To se hodí poté jak v pracovním životě, tak i třeba pro stadium v zahraničí.

Víc o kurzech angličtiny pro mladé žáky na Maltě v BELS se ozvíte zasláním email una [email protected], či nám napište na livechatu.

ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Share and Enjoy !

Shares