6 korzyści z kursów angielskiego dla dzieci i młodzieży

Zobacz aktualne oferty!

6 korzyści z kursów angielskiego dla dzieci i młodzieży

Są tak skonstruowane, że jednocześnie rozwijając umiejętności kluczowe w XXI wieku

Prowadzenie kursu angielskiego dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych bardzo się różni. Poprzez wybieranie konkretnych metod przekazu, mamy pewność, że nasze kursy dla młodych uczniów na Malcie są angażujące, zachęcają do rozmowy i odnoszą się do spraw życia codziennego związanych ze szkołą, do której chodzą w swoim kraju.

1. Prowadzenie interaktywnych, opartych na uczniu lekcji

Korzystanie z podejścia komunikatywnego oznacza, że ​​komunikacja jest w centrum wszystkich działań w naszych klasach. Podczas naszych kursów języka angielskiego dla młodych uczniów uczniowie aktywnie angażują się i biorą udział w różnych wspólnych zadaniach – odgrywanie ról, debaty, praca w parach, praca w grupach, projekty, prezentacje, aktorstwo i quizy. Bez względu na zadanie lub temat, uczniowie aktywnie uczestniczą i używają języka przez cały czas.

2. Gramatyka, słownictwo i wymowa też!

Czy to oznacza, że kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży na Malcie koncentrują się wyłącznie na umiejętności mówienia? Absolutnie nie. Uczymy wszystkich umiejętności (czytanie, mówienie, pisanie, słuchanie), gramatyki, słownictwa, fonologii, co sprawia, że język jest bardziej praktyczny

3. Użyteczny język

Język, którego uczymy naszych uczniów, to nie suchy język z podręczników. Upewniamy się, że uczniowie uczą się rzeczywistego użycia języka we wszystkich kontekstach i dziedzinach życia.

Wraz ze swoim nauczycielem uczniowie poznają język i sposób jego użycia. Nowe problemy językowe są wprowadzane w odpowiednich i prawdziwych, znanych uczniom kontekstach, aby upewnić się, że rozumieją prawidłowe znaczenie i użycie problemu językowego. Następnie uczniowie zachęcani są do używania języka w naturalny i właściwy dla siebie sposób, aby pokazać im, jak włączyć go w ich codzienne życie.

Kiedy język nabiera znaczenia, nauka jest skuteczna i zapada w pamięć. Takie podejście do nauczania języka angielskiego dla młodych uczniów poprawia płynność językową i wspiera używanie języka angielskiego w codziennym życiu, co jest korzystne dla procesu uczenia się.

4. Wybór istotnych tematów z życia codziennego

Wszystkie nasze kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w BELS Malta są specjalnie zaprojektowane, aby zainteresować młode umysły. Nasz zespół młodych i energicznych nauczycieli stale aktualizuje materiały szkoleniowe. W ten sposób zapewniamy, że nasze lekcje są początkiem praktycznych i znaczących dyskusji na tematy, którymi młodzi uczniowie są zainteresowani i z którymi mają do czynienia na co dzień.

Nasz podręcznik to renomowana publikacja oparta na autentycznych materiałach dostosowanych do wszystkich poziomów języka angielskiego. Tematy są odpowiednie dla wieku i odzwierciedlają zainteresowania i etapy uczenia się ucznia. Pozwala to nauczycielom pomagać uczniom w rozwijaniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sposób, który łatwo można zastosować w życiu codziennym.

5. Łączenie tradycyjnego i cyfrowego języka

Innym sposobem na odtworzenie używania języka angielskiego w prawdziwym świecie i nauke potrzebnych w prawdziwym życiu umiejętności jest tworzenie treści kursu przy użyciu zarówno tradycyjnych materiałów, jak i treści cyfrowych.

Cyfrowa wersja podręcznika jest wyświetlana na interaktywnych tablicach podczas lekcji, aby ułatwić naukę. Poza tym każdy uczeń ma dostęp do internetowej platformy edukacyjnej z oryginalnymi materiałami do samodzielnej nauki.

6. Używanie CLIL (Content and language integrated learning)

Podejście to odnosi się do nauczania przedmiotów takich jak przyroda, historia i geografia za pośrednictwem języka obcego. Jej zaletą tego jest to, że uczniowie uczą się jednocześnie nowych wiadomości i języka obcego. Pomaga im to poszerzyć wiedzę na temat przedmiotów, których muszą się uczyć w szkole, a co ważniejsze,uczą się jak rozmawiać na te tematy w języku angielskim. Jest to przydatne w ich późniejszym życiu zawodowym lub studiach za granicą.

Aby dowiedzieć się więcej o kursach angielskiego dla młodych uczniów na Malcie w BELS, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected].

SPRAWDZ CENE

Share and Enjoy !

Shares