6 sposobów, w które dzieci i nastolatkowie mogą uczyć się języka angielskiego w BELS

Poznaj aktualne oferty!

Nasze kursy angielskiego dla dzieci i nastolatków są skonstruowane, aby doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim, jednocześnie rozwijając umiejętności kluczowe w XXI wieku

Uczenie dzieci i dorosłych bardzo się różni. Poprzez wybieranie konkretnych metod przekazu, mamy pewność, że nasze kursy dla młodych uczniów na Malcie sa angażujące, zachęcają do rozmowy i odnoszą sie do spraw życia codziennego zwiazanych ze szkoła, do ktorej chodzą w swoim kraju.

1. Prowadzenie interaktywnych, opartych na uczniu lekcji

Korzystanie z podejścia komunikatywnego oznacza, że ​​komunikacja jest w centrum wszystkich działań w naszych klasach. Podczas naszych kursów języka angielskiego dla młodych uczniów uczniowie aktywnie angażują się i biorą udział w różnych wspólnych zadaniach – odgrywanie ról, debaty, praca w parach, praca w grupach, projekty, prezentacje, aktorstwo i quizy. Bez względu na zadanie lub temat, uczniowie aktywnie uczestniczą i używają języka przez cały czas.

2. Gramatyka, słownictwo i wymowa też!

Czy to oznacza, że ​​kursy języka angielskiego dla młodych uczniów na Malcie koncentrują się wyłącznie na umiejętności mówienia? Absolutnie nie. Jest to styl nauczania wszystkich umiejętności (czytanie, mówienie, pisanie, słuchanie) i systemów (gramatyka, słownictwo, fonologia, dyskurs), które sprawiają, że język jest bardziej użyteczny.

3. Użyteczny język

Język, którego uczymy naszych uczniów, to nie suchy język z podręczników. Upewniamy się, że uczniowie uczą się rzeczywistego użycia języka we wszystkich kontekstach i dziedzinach życia.

Wraz ze swoim nauczycielem uczniowie poznają język i sposób jego użycia. Nowe problemy językowe są wprowadzane w odpowiednich i prawdziwych, znanych uczniom kontekstach, aby upewnić się, że rozumieją prawidłowe znaczenie i użycie problemu językowego. Następnie uczniowie zachęcani są do używania języka w naturalny i właściwy dla siebie sposób, aby pokazać im, jak włączyć go w ich codzienne życie.

Kiedy język nabiera znaczenia, nauka jest skuteczna i zapada w pamięć. Takie podejście do nauczania języka angielskiego dla młodych uczniów poprawia płynność językową i wspiera używanie języka angielskiego w codziennym życiu, co jest korzystne dla procesu uczenia się.

4. Wybór istotnych tematów z życia codziennego

Wszystkie nasze kursy języka angielskiego dla młodych uczniów w BELS Malta są specjalnie zaprojektowane, aby zainteresować młode umysły. Nasz zespół młodych i energicznych nauczycieli stale aktualizuje materiały szkoleniowe. W ten sposób zapewniamy, że nasze lekcje są początkiem praktycznych i znaczących dyskusji na tematy, którymi młodzi uczniowie są zainteresowani i z którymi mają do czynienia na co dzień.

Nasz podręcznik to renomowana publikacja oparta na autentycznych materiałach dostosowanych do wszystkich poziomów języka angielskiego. Tematy są odpowiednie dla wieku i odzwierciedlają zainteresowania i etapy uczenia się ucznia. Pozwala to nauczycielom pomagać uczniom w rozwijaniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sposób, który łatwo można zastosować w życiu codziennym.

5. Łączenie tradycyjnego i cyfrowego języka

Innym sposobem na odtworzenie używania języka angielskiego w prawdziwym świecie i nauke potrzebnych w prawdziwym życiu umiejętności jest tworzenie treści kursu przy użyciu zarówno tradycyjnych materiałów, jak i treści cyfrowych.

Cyfrowa wersja podręcznika jest wyświetlana na interaktywnych tablicach podczas lekcji, aby ułatwić naukę. Poza tym każdy uczeń ma dostęp do internetowej platformy edukacyjnej z oryginalnymi materiałami do samodzielnej nauki.

6. Używanie CLIL (Content and language integrated learning)

Podejście to odnosi się do nauczania przedmiotów takich jak przyroda, historia i geografia za pośrednictwem języka obcego. Jej zaletą tego jest to, że uczniowie uczą się jednocześnie nowych wiadomości i języka obcego. Pomaga im to poszerzyć wiedzę na temat przedmiotów, których muszą się uczyć w szkole, a co ważniejsze,uczą się jak rozmawiać na te tematy w języku angielskim. Jest to przydatne w ich późniejszym życiu zawodowym lub studiach za granicą.

Aby dowiedzieć się więcej o kursach angielskiego dla młodych uczniów na Malcie w BELS, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected].

SPRAWDZ CENE