5 tipů základní konverzace v angličtině – BELS Malta

View current offers!

Zlepšete si základní konverzaci v angličtině pro každodenní účely

Každodenní základní konverzace v angličtině je pravděpodobně větší výzva než studium gramatiky. Nicméně s pár tipy a určitou technikou se lehce zdokonalíte i v běžné konverzaci. Přečtěte si naši příručku užitečnými tipy napsanými našimi lektory.

1. Zapamatujte si spoustu frázových sloves

Už jste si všimli, že když přidáte ke slovesu pouze malé slovíčko (předložku či částici např. to/out/up), změní se vám kompletně význam slova? Frázová slovesa mění význam slovesa, některá mají stejný význam, jiná pak tvoří úplně novou frázi a tím pádem i mění smysl!

Určitě stojí za to se naučit frázová slovesa a vyhledávat je v jakékoli konverzaci v angličtině, abyste si na ně zvykli. Ze začátku se mohou frázová slovesa zdát docela složitá, avšak jakmile se naučíte základ, uvidíte, že jsou celkem logická. Tato slovesa jsou běžnou součástí hovorové angličtiny, a proto si udělejte seznam a začněte se je učit.

Například částice „up“ a sloveso „stand“. Stand znamená být na nohách, neboli stát. Když pak přidáme částici „up“ neboli nahoru, znamená to pak vstát například ze židle. Částička „up“ také udává směr (climb up e.g. ladder – vylézt po žebříku), dokončení (use up all the milk – spotřebovat všechno mléko), naplnění (full up – had enough to eat/drink), zvýšit (turn up e.g. the volume). Mluvení je zdaleka ten nejlepší způsob, jak se naučit používat frázová slovesa v základní anglické konverzaci.

2. Zpestřete svoji řeč idiomy a frázemi

Angličtina má opravdu několik celkem bizardních frází. Jednou z nich vás může překvapit váš kamarád, který se objeví u vás na zápraží s deštníkem v ruce a oznámí vám „venku prší kočky a psi!“. Než však začnete zjišťovat, jaká ještě další zvířata padají z oblohy, ujistěte se, zdali to není jen nějaký idiom. Idiomy jsou běžné v základní anglické konverzaci. Stačí pouze zagůglit a najdete ty nejpoužívanější.

3. Přehánějte!

Až překvapivý počet studentů angličtiny se toho právě ve svém mluveném projevu bojí. Což je veliká škoda, neboť je to vlastně brzdí v tom, aby zněli jako opravdoví rodilí mluvčí. Stačí pouze přidat rozvíjející větný člen (např. extremely, very, so, really) před přídavnými jmény či příslovci a s trochou důrazu a intonace změníte úplně váš mluvený projev. Už jste určitě slyšeli rodilé mluvčí, jak se baví a jak jejich intonace dělá konverzaci zajímavější. Rodilí mluvčí zpravidla ve svém projevu hodně přehánějí (např. o někom, kdo je pěkný (pretty), zpravidla řeknou opravdu pěkný (really pretty).

4. Zdvořilostní fráze

Platí především pro základní anglické konverzace v Británii, jež je považována za kolíbku zdvořilostních frází. Omluvit se vždy, kdy se zdá, že jde o nedorozumění, poprosit a poděkovat za vše i během stání ve frontě z vás udělá opravdové zdvořilé anglické džentlmeny.

Někdy však může pouhá fráze znít divně, obzvláště když ji použijete jen proto, abyste vypadali zdvořile. To se vztahuje hlavně na nepřímé otázky, používání různých spekulací a dalších gramatických struktur, jež mohou znít komplikovaně.

5. Používejte běžné odpovědi

Jedno ze zlatých pravidel základní konverzace v angličtině je odpovídat na základní fráze, abyste ukázali, že posloucháte a aktivně se účastníte konverzace. Jedním ze způsobů je používat běžné odpovědi.

Seznam odpovědí běžně používaných v konverzaci:

that’s fantastic!, I’m so pleased for you, I’m glad to hear that, lucky you!, I’m glad to hear that, that’s so true!, have a good time, good luck, Congratulations, Oh no!, I’m always here for you, oh dear!, you’ll be fine, cheer up, I’m sorry to hear that, just do your best, no way!, are you serious? I know right!, I can’t believe it.

6. Větné dovětky

Další způsob, jak vtáhnout společníka do konverzace, je pomocí větných dovětků. Ty se běžně vyskytují v anglické konverzaci a plní dvě základní funkce. První je se ujistit, zdali je informace správná, neboli upřesnit informaci. Například: ‘You said you are coming back at 8, didn’t you?’ (Řekl jsi, že přijdeš domů v 8, ne?). Druhá je vtáhnout společníka do dialogu, např. ‘This restaurant is brilliant, isn’t it?’ (Tato restaurace je super, viď?).

Přečtěte si více, kdy a jak používat větné dovětky.

7. Praxe, praxe, praxe!

To, co se naučíte, musíte také používat. Můžete začít tím, že na sebe budete mluvit v zrcadle, pak se můžete nahrávat, no a nakonec začít konverzovat i s opravdovým člověkem! Najděte další lidi, co se učí anglicky jako vy, seznamte se s expaty, zapište se do jazykového kurzu či si najděte soukromého lektora.

Již se cítíte lépe, co se týče každodenní konverzace v angličtině? Pokud byste se rádi dozvěděli více o konverzačních hodinách, napište nám.

Share and Enjoy !

Shares