Jak se připravit na prezentace v angličtině – BELS Malta

View current offers!

Nejlepší tipy pro úspěšné prezentace v angličtině

Zeptali jsme se našich lektorů, jaké jsou důležité tipy pro prezentace v angličtině… Tady jsou:

1. Ukažte svoje nadšení a navažte s publikem kontakt

Zaprvé, když jste v pozici, kdy musíte odprezentovat něco v angličtině, musí být vaše znalosti angličtiny velmi dobré! Takže se zhluboka nadechněte, neboť je velice těžké něco prezentovat, když jste nervózní. Navázání kontaktu s publikem může být pro někoho oříšek i ve své rodné řeči. Je dobré proto zahrnout do svého plánu i drobnou konverzaci – nesnažte se improvizovat. Využijte nějaký lehký vtípek, slovní hříčku či metaforu, kterou byste třeba použili i ve svém rodném jazyce. Párkrát si to procvičte, abyste nepůsobili nepřirozeně.

2. Dívejte se na TED rozhovory ze svého oboru

TED rozhovory jsou krátké, ale velice užitečné rozhovory, které zahrnují skoro všechna témata: od vědy přes podnikání až po světové problémy. Navíc jsou dostupné ve více než 100 jazycích. Takže se na ně můžete podívat nejprve ve své rodné řeči, a pak se naučíte lépe vyjadřovat v takovýchto situacích v angličtině. Kromě jazykových znalostí se také podívejte, jak tito lidé vystupují a snažte se pochytit něco i z jejich způsobu vystupování a prezentování určitého tématu.

3. Naučte se terminologii

Každá oblast podnikání má svůj žargon, který se obvykle nepřekládá doslovně. Abyste proto byli bráni vážně ve svém oboru a vyjadřovali jste se správně, měli byste znát i odbornou terminologii v angličtině. Na internetu jsou dostupné slovníky obchodní angličtiny pro různá odvětví.

4. Naučte se správně vyjadřovat

Kromě populárních výrazů byste se také měli naučit správně vyjadřovat v obchodní angličtině. To vám pomůže s přípravou prezentace v angličtině i s dalšími nečekanými situacemi. Přečtěte si obvyklá témata, jak si zlepšit svoje znalosti angličtiny pro lepší prezentace:

Důležité první minuty

První dojem je nejdůležitější. Naučte se proto fráze, jak uvést a přivítat lidi, představit sebe a ostatní kolegy, vysvětlit cíl vaší prezentace. Všechny tyto rádoby drobné maličkosti mohou ve skutečnosti mít velmi dobrý konečný efekt.

Vědět, co chci říct

Jestli nejste schopni si zorganizovat dobře prezentaci, pak už je jedno, o čem vlastně je. Naučte se proto jasně a zřetelně sdělovat to, o čem se vlastně chystáte mluvit, kdy bude čas pro otázky, a jak se jednotlivé části vaší prezentace nazývají. Zmatené publiku je to poslední, co si přejete. Během přípravy a zdokonalování se v obchodní angličtině se proto také zaměřte na svoje vystupování.

Zaujmout publikum

Interaktivní prezentace jsou ty nejúspěšnější. Poslední, co chcete, aby vaši posluchači u prezentace usínali. Naučte se proto různé způsoby, jak zaujmout vaše publikum, položte jim pár otázek, zeptejte se, jestli jsou stále v obraze, či jestli rozumí tomu, co jim vysvětlujete.

Řešení problémů a těžkých otázek

Ne vždycky jde však všechno podle plánu. Vědět, jak řešit problém či komplikované otázky, je prostě nutnost. Naučte se proto fráze, jež jsou potřebné pro omluvu za způsobené nepříjemnosti, jak říci, že vyřešíte problém (obstaráte pomoc, najdete jiný počítač atd.). Kromě toho se také naučte, jak se zeptáte někoho, aby vám zopakoval otázku, či jak se ujistit, že všichni rozumí.

Shrnutí a ukončení

Na internetu najdete několik stránek, které nabízejí tyto fráze potřebné během prezentace v angličtině. Online vzdělávací platforma BELS věnuje také celou jednu část obchodní angličtině.

5. Sestavte si plán a najděte posluchače

Využijte všechny vaše znalosti, populární výrazy a užitečné fráze a sestavte si plán vaší prezentace. Jakmile se na to budete cítit, najděte pár známých (nebo i domácí mazlíčky) a trénujte před nimi. Popřípadě se můžete i poradit s lektorem angličtiny, anebo konzultovat s profesionálním řečníkem.

Máte před sebou prezentaci v angličtině? Využijte lekce speciálně sestavené na míru zkušeným lektorem.

kontaktujte nás

 

Share and Enjoy !

Shares