Kursy ogólnego języka angielskiego w mini grupie – BELS Malta

Zobacz aktualne oferty!

Nasze kursy w mini grupach dają bardziej indywidualną uwagę, personalizację i dłuższy czas uczestnictwa

Share and Enjoy !

Shares

Ilość lekcji tygodniowo

20 lekcji (15 godzin tygodniowej nauki) / 30 lekcji (22.5 godzin tygodniowej nauki)

Długość lekcji

45 minut

Dni kursu

Od poniedziałku do piątku

Godziny kursu

W zależności od wybranego kursu

Minimalny wiek

16

Minimalny poziom wiedzy

Podstawowy

Ilość uczniów w klasie

Przeciętnie 4 studentów, maksymalnie 6 osób w grupie

Poziom kursu

Kurs przeznaczony dla dorosłych

Idealne dla

Studenci, którzy chcą szybko i skutecznie poprawić swój poziom angielskiego oraz zbudować pewność siebie

20-30 lekcji / maks. 6 uczniów

W naszych szkołach angielskiego oferujemy również kursy mini-group, które są idealne dla studentów, którzy wolą uczyć się w mniejszych klasach. W klasie mini-group znajdzie się maksymalnie 6 ucz-niów co zapewnia większą uwagę nauczyciela. Każdy z kursów grupowych odbywających się w naszych szkołach języka angielskiego może być zaliczony na zajęciach mini-group. Zarówno stand-ardowe kursy angielskiego ogólnego jak i inten-sywne kursy angielskiego ogólnego posiadają opcję mini-grupy. Są one dostępne w obu naszych szkołach języka angielskiego.

Zapisanie się na mini-grupę w jednej z naszych szkół języka angielskiego na Malcie i Gozo oferuje konkretne korzyści, takie jak więcej wskazówek, komentarzy oraz poświęcenie większej uwagi. Ograniczona liczba uczniów na jedną klasę przynosi korzyści uczniom, ponieważ każdy z nich zostanie zauważony i będzie aktywnym uczestnikiem lekcji. Prowadzi to zazwyczaj do bardziej efektywnej nauki, zwłaszcza dla cichych uczniów, którzy mogą otrzymać więcej zachęt od nauczyciela. Dodatkowo, każdy uczeń będzie miał więcej czasu na wystąpie-nie i otrzyma znacznie więcej bezpośrednich komentarzy od nauczyciela. Małe środowisko w klasie daje nauczycielowi więcej możliwości ob-serwacji i oceny uczniów oraz ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Standardowe kursy mini-group skupiają się na czterech umiejętnościach językowych (czytanie, pi-sanie, słuchanie, mówienie) i systemach językowych (gramatyka, słownictwo, fonologia, rozmowa). Posi-adanie w klasie ograniczonej liczby uczniów oz-nacza, że wszyscy uczniowie będą aktywnymi uczestnikami lekcji.

Czego oczekiwać od tego kursu:

  • Podręcznika i materiałów szkoleniowych BELS;
  • Jasnych sali lekcyjnych w nowoczesnych szkołach języka angielskiego;
  • Przyjaznej atmosfery w klasie i indywidualnego podejścia nauczyciela;
  • Ciągłej korekty błędów przez nauczyciela;
  • Lekcji opartej na aktywnym udziale studentów;
  • Rozwoju zdolności odbiorczych (czytanie, słuchanie) i komunikacyjnych (mówienie, pisanie);
  • Zwiększenia dokładności i płynności we wszystkich obszarach języka (gramatyka, słownictwo, fonologia);
  • Certyfikatu ukończenia kursu i spersonalizowanej oceny ucznia;
  • Dostępu do platformy e-learningowej podłączonej do podręcznika.

Napisz do nas na czacie lub wyślij e-mail na [email protected] po więcej szczegółów i żeby sprawdzić dostępność.

REKOMENDOWANE POŁĄCZENIA:

Kursy języka biznesowego na Malcie w naszej szkole
Kursy biznesowe

To grupowe lub indywidualne kursy rozwijające umiejętności potrzebne w miejscu pracy.

Studentka podczas zajęć indywidualnych
Lekcje indywidualne

Zawierają indywidualne i spersonalizowane zajęcia, skupione na konkretnych potrzebach (angielski ogólny, angielski biznesowy, itp.).

Kombinowane kursy indywidualne i grupowe
Zajęcia poł-indywidualne

Podziel się pakietem indywidualnych lekcji z przyjacielem, kolegą, który ma podobny poziom do ciebie.