Kurzy obecné angličtiny v mini skupinách – BELS Malta

View current offers!

Kurzy v mini skupinách nabízejí více osobního přístupu

Share and Enjoy !

Shares

Lekce týdně

20 lekcí (15 hodin) / 30 lekcí (22.5 hodin) výuky

Délka lekcí

45 minut

Dny kurzu

od pondělí do pátku

Doba kurzu

Záleží na výběru kurzu

Minimální věk

16

Minimální vstupní úroveň

Základní

Počet studentů ve třídě

Avg 4, max. 6

Úroveň kurzů

Vzdělávání dospělých

Ideální pro

Studenty, jež si chtějí zlepšit každodenní použití jazyka a komunikativních schopností

20–30 hodin angličtiny / max. 6 studentů

V naší anglické jazykové škole nabízíme také kurzy pro malé skupiny, které jsou ideální pro studenty, kteří dávají přednost studiu v menším kolektivu. Kurzy pro malé skupinky jsou určeny pro maximálně 6 účastníků, čímž zaručíme více individuální pozornosti ze strany lektora a možnost učit se pomalejším tempem. Všechny skupinové kurzy v naší Anglické jazykové škole se dají objednat ve verzi pro malé skupiny; jak standardní obecná angličtina, tak intenzivní kurzy obecné angličtiny nabízíme ve verzi pro malé skupiny na všech úrovních angličtiny. Nabízíme je v jazykových školách BELS Malta i BELS Gozo.

Zapíšete-li se do malé skupinky v některé z našich Anglických jazykových škol na Maltě a Gozu, získáte specifické výhody, jako je užší vedení, zpětná vazba a individuální pozornost lektora. Nižší počet studentů ve skupině je přínosem pro každého z nich, protože se jim dostává více času na mluvení. Lekce je možné také lépe přizpůsobit individuálním potřebám a požadavkům. Menší kolektiv navíc lektorovi umožňuje podrobněji sledovat a vést studenty a podporovat jejich individuální učební potřeby. Výsledkem bývá obvykle efektivnější učení, což je zvláště patrné u uzavřenějších jedinců, kterým se dostává ze strany lektora lepšího povzbuzení. Každý student má k tomu ještě příležitost častěji mluvit a dostávat přímou zpětnou vazbu od lektora.

Standardní i intenzivní kurzy pro malé skupiny se zaměřují na čtyři jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení) a jednotlivé jazykové plány (gramatika, slovní zásoba, fonetika a styly). Ve všech lekcích se setkáte s komunikativním přístupem orientovaným na studenta.

Co očekávat od tohoto kurzu:

  • Učebnici a BELS kurzovní materiály;
  • Světlé třídy v moderních Anglických jazykových školách;
  • Přátelskou atmosféru ve třídě a individuální pozornost lektora;
  • Průběžné upozorňování na chyby ze strany lektora;
  • Lekce založené na aktivní účasti studentů;
  • Zlepšení recepčních (čtení, poslech) a komunikačních (mluvení, čtení) dovedností;
  • Správnější a plynulejší vyjadřování ve všech jazykových oblastech (gramatika, slovní zásoba, fonetika);
  • Závěrečný certifikát a osobní hodnocení studenta;
  • Přístup k e-learningové platformě propojené s učebnicí.

Máte nějaké otázky týkající se dovolené s angličtinou? Napište nám na živý chat nebo nám pošlete e-mail na [email protected].

Recommend Combinations:

Kurzy obchodní angličtiny v naší škole na Maltě
Kurzy obchodní angličtiny

Skupinové či individuální kurzy pro zdokonalování znalostí týkající se práce.

Studentka během své individuální hodiny
Individuální hodiny

Individuální hodiny jsou sestaveny dle potřeb studenta (na obecnou, obchodní angličtinu atd.).

Kombinované kurzy: skupinové a individuální
Semi individuální hodiny

Sdílejte individuální přístup na hodinách se svým kamarádem či kolegou, jež má stejnou úroveň a cíl.