Kurs intensywnego angielskiego ogólnego dla dorosłych – BELS Malta

Zobacz aktualne oferty!

Podnieś swoje umiejętności językowe z dodatkowym czasem lekcji

Share and Enjoy !

Shares

Ilość lekcji tygodniowo

30 lekcji (22,5 godziny zajęć tygodniowo)

Długość lekcji

45 minut

Dni kursu

Od poniedziałku do piątku

Godziny kursu

09:00-14:15

Minimalny wiek

16

Minimalny poziom wiedzy

Podstawowy

Ilość uczniów w klasie

Przeciętnie 8 uczestników, maksymalnie 12 osób w grupie

Poziom kursu

Kurs przeznaczony dla dorosłych

Idealne dla

Zmotywowanych dorosłych, którzy pragną szybko poprawić swój angielski

30 lekcji / maks. 12 uczniów

Intensywne kursy języka angielskiego ogól-nego obejmują standardowy kurs języka angi-elskiego oraz 10 dodatkowych lekcji tygod-niowo. W godzinach popołudniowych odbywa się dodatkowo 10 dodatkowych lekcji w inten-sywnych kursach języka angielskiego. Popołudniowe lekcje skupiają się na biegłości, poświęcając mnóstwo czasu na budowanie pewności siebie, mówienie, korygowanie błędów i komentarze.

Intensywne kursy języka angielskiego są ideal-nym rozwiązaniem dla osób, które chciałyby zwiększyć swoje umiejętności mówienia w kontaktach z innymi międzynarodowymi stu-dentami. Lekcje biegłości wykraczają poza ramy książki, pomagając uczniom w łatwym posługiwaniu się językiem angielskim i robienia wszystkiego co możliwe do wyobrażenia w kraju anglojęzycznym. Zajęcia obejmują różnorodne tematy, które obejmują język funkcjonalny, codzienne tematy, od-grywanie ról, dyskusje i sytuacje społeczne.

Kursy języka angielskiego z biegłości językowej umożliwią studentom poszerzenie wiedzy o słownictwie i pogłębienie znajomości języka angielskiego w różnych sytuacjach spo-tykanych w życiu codziennym. Podczas tych zajęć studenci poczują się pewniej i luźniej mówiąc po angielsku w każdej możliwej do wyobrażenia dziedzinie życia.

Intensywne kursy języka angielskiego są ofero-wane zarówno na Malcie jak i Gozo. Jeśli wolisz mniejsze kursy języka angielskiego, BELS oferuje kursy mini-group dla maksy-malnie 6 uczniów na jedną klasę. Na kursach mini-group uczniowie mają zagwarantowaną indywidualną uwagę.

Czego oczekiwać po tym kursie:

  • Podręcznika, torby BELS i materiałów szkoleniowych;
  • Dostępu do materiałów do nauki online połączonych z podręcznikiem;
  • Sal lekcyjnych w pełni wyposażonych w interaktywne tablice;
  • Uczenia się poprzez ćwiczenie mówienia;
  • Interaktywnych, praktycznych i ukierunkowanych na uczniów kursów języka angielskiego;
  • Ogólnej poprawy umiejętności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie);
  • Zwiększonej płynności i pewności posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach;
  • Certyfikatu ukończenia kursu i raportu oceny studenta.

Napisz do nas na czacie lub wyślij e-mail na [email protected] po więcej szczegółów i żeby sprawdzić dostępność.

Rekomendowane połączenia:

Studentka podczas zajęć indywidualnych
Lekcje indywidualne

Zawierają indywidualne i spersonalizowane zajęcia, skupione na konkretnych potrzebach (angielski ogólny, angielski biznesowy, itp.).

Kursy języka biznesowego na Malcie w naszej szkole
Kursy biznesowe

To grupowe lub indywidualne kursy rozwijające umiejętności potrzebne w miejscu pracy.

Studenci podczas kursów przygotowujących do egzaminu
Kursy przygotowujące do egzaminów

To grupowe lub indywidualne kursy, które pozwalają rozwijać umiejętności akademickie aby uzyskać oficjalny certyfikat.