Standardowy kurs ogólnego języka angielskiego dla dorosłych – BELS Malta

Zobacz aktualne oferty!

Doskonal swój poziom angielskiego w międzynarodowej klasie

Share and Enjoy !

Shares

Ilość lekcji tygodniowo

20 lekcji (15 godzin tygodniowej nauki)

Długość lekcji

45 minut

Dni kursu

Od poniedziałku do piątku

Godziny kursu

2 lekcje: 9:15-10:45 – przerwa – 2 lekcje: 11:15-12:45

Minimalny wiek

16

Minimalny poziom wiedzy

Podstawowy

Ilość uczniów w klasie

Przeciętnie 8 studentów, maksymalnie 12 osób w grupie

Poziom kursu

Kurs przeznaczony dla dorosłych

Idealne dla

Studentów, którzy chcą doskonalić codzienne używanie języka angielskiego i umiejętność mówienia

20 lekcji / maks. 12 uczniów

Kursy języka angielskiego ogólnego koncen-trują się na zrównoważonych praktykach w obu systemach (gramatyka, słownictwo, fono-logia, rozmowa) oraz umiejętności wykor-zystania języka z użyciem tematów ogólnych i autentycznych materiałów. Kurs koncentruje się na wszystkich czterech umiejętnościach: mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu ze szczególnym naciskiem na biegłość. Celem kursów języka angielskiego jest doskonalenie umiejętności językowych studentów we wszystkich dziedzinach nauki języka. Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem podejścia komunikacyjnego i mieszanego.

Nasze kursy języka angielskiego są zatem in-teraktywne i łączą w sobie zarówno trady-cyjne, jak i cyfrowe narzędzia edukacyjne. Nasze lekcje obejmują szereg zajęć dla ró-żnych rodzajów uczniów w klasie wielonarodowej.Kursy języka angielskiego ogólnego pomogą uczniom w lepszym zrozu-mieniu gramatyki i poszerzeniu wiedzy o słownictwie, a także w praktycznych i codzien-nych sytuacjach.

Kursy języka angielskiego ogólnego dostępne są na Malcie i Gozo dla maksymalnie 12 ucz-niów na jedną klasę. Zajęcia odbywają się rano w dni powszednie. Jeśli wolisz mniejsze grupy na kursach języka angielskiego na Mal-cie i w Gozo, BELS oferuje kursy minigroup dla maksymalnie 6 uczniów na jedną klasę.

Czego oczekiwać od tego kursu:

  • Podręcznika, torby szkolnej i materiałów szkoleniowych;
  • Poprawienia umiejętności czytania, pisania, mówienia i słuchania;
  • Zwiększenia płynności i dokładności w codziennym używaniu języka angielskiego;
  • Interaktywnej, wciągającej i przyjaznej atmosfery w klasie;
  • Uczenia się w parach, odgrywania ról, debat i aktywności;
  • Aktywnego korzystania z interaktywnych tablic podczas lekcji;
  • Kursów języka angielskiego opartych na komunikacji;
  • Certyfikatu ukończenia kursu i indywidualnej oceny studenta;
  • Dostępu do materiałów do nauki online połączonych z podręcznikiem.

Napisz do nas na czacie lub wyślij e-mail na [email protected] po więcej szczegółów i żeby sprawdzić dostępność.

Rekomendowane połączenia:

Studenci biorący udział w kursach płynności mówienia
Kurs intensywny

Zawiera dodatkowe 10 lekcji tygodniowo skupiających się na komunikacji i codziennym języku angielskim.

Studentka podczas zajęć indywidualnych
Lekcje indywidualne

Zawierają indywidualne i spersonalizowane zajęcia, skupione na konkretnych potrzebach (angielski ogólny, angielski biznesowy, itp.).

Praca i staż z BELS
Kursy przygotowujące do egzaminów

To grupowe lub indywidualne kursy, które pozwalają rozwijać umiejętności akademickie aby uzyskać oficjalny certyfikat.