Standardní kurz obecné angličtiny pro dospělé – BELS Malta

View current offers!

Zlepšete si úroveň angličtiny v Standardní Kurz Angličtiny

Share and Enjoy !

Shares

Lekce týdně

20 lekcí / 15 hodin výuky

Délka lekcí

45 minut

Dny kurzu

od pondělí do pátku

Doba kurzu

2 hodiny: 9: 15-10: 45 – Break – 2 lekce: 11: 15-12: 45

Minimální věk

16

Minimální vstupní úroveň

Základní

Počet studentů ve třídě

Avg 7. Max 12

Úroveň kurzů

Vzdělávání dospělých

Ideální pro

Studenty, jež si chtějí zlepšit každodenní použití jazyka a komunikativních schopností

20 hodin / max. 12 studentů

Kurz obecné angličtiny se zaměřuje na vyvážené procvičení všech systémů (gramatika, slovní zásoba, fonetika, styly) a dovedností s použitím obecných témat a autentických materiálů. Kurz pro dospělé je zaměřen na všechny čtyři klíčové dovednosti: mluvení, poslech, čtení a psaní se zvláštním zřetelem na plynulé vyjadřování. Cílem těchto kurzů je zlepšit dovednosti studentů ve všech oblastech jazyka.

V lekcích využíváme komunikativní a blended learning přístup. A proto jsou naše kurzy angličtiny interaktivní a kombinují použití tradičních a digitálních výukových nástrojů. Do lekcí zapojujeme řadu aktivit pro různé typy studentů v národnostně smíšených kolektivech. Kurzy obecné angličtiny pomůžou studentům lépe pochopit gramatiku a rozšířit si slovní zásobu a přitom procvičit cizí jazyk v praktických běžných situacích.

Kurzy obecné angličtiny se konají na Maltě a Gozu ve skupinách pro dospělé o maximálně 12 studentech. Lekce probíhají ve všední dny v dopoledních hodinách. Pokud se chcete učit anglicky na ostrovech Malta a Gozo raději v menší skupině, BELS nabízí kurzy pro menší skupinky max. 6 studentů ve třídě.

Co můžete očekávat

  • Učebnici, školní tašku a kurzovní materiály;
  • Zlepšení dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslech;
  • Zlepšení správného a plynulého vyjadřování v každodenním užití angličtiny;
  • Interaktivní, poutavou a přátelskou atmosféru ve třídě;
  • Učení formou párových aktivit, hraní rolí, debat a aktivit;
  • Aktivní využívání interaktivních tabulí v hodinách;
  • Komunikativní kurz angličtiny;
  • Aávěrečný certifikát a osobní hodnocení studenta;
  • Přístup k online učebním materiálům navazujícím na učebnici.

Rádi byste získali cenovou nabídku BELS kurzu angličtiny na Maltě nebo Gozu pro začátečníky? Stačí pouze zaslat email na [email protected].

Doporučené kombinace

Studenti na své konverzační hodině
Intensivní kurzy

Zahrnují 10 extra lekcí týdně, jež se zaměřují na komunikativní a každodenní angličtinu.

Studentka během své individuální hodiny
Individuální hodiny

Individuální hodiny jsou sestaveny dle potřeb studenta (na obecnou, obchodní angličtinu atd.).

Práce a praxe v BELS
Přípravné kurzy na zkoušky

Skupinové či individuální kurzy zaměřené na zlepšení akademických dovedností, jež jsou potřeba pro získání oficiálního certifikátu.