Anglické jazykové kurzy na ostrovech Malta a Gozo

BELS nabízí široký výběr krátkodobých i dlouhodobých kurzů (víc než 8 týdnů) angličtiny pro dospělé na ostrovech Malta a Gozo. Kurzy pro dospělé jsou určené jen pro dospělé studenty nad 16 let a třídy jsou rozdělené podle úrovně angličtiny (začátečník – C2). Skupinové kurzy jsou vždy v nabídce ve standardní skupině (max. 12 studentů ve třídě) a v malé skupince (max. 6 studentů ve třídě).

Prohlédněte si naši nabídku kurzů angličtiny pro dospělé:

Obecná angličtina standard (20 hodin / max. 12 studentů)

Cílem tohoto programu je poskytnout studentům vyvážený poměr systémových znalostí (gramatika, slovní zásoba, fonologie, promluva) a dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) s využitím obecných každodenních témat. V kurzu uplatňujeme komunikativní přístup, který podporuje aktivní zapojení studentů a průběžné procvičování.

Obecná angličtina intenzivní (30 hodin / max. 12 studentů)

Kurz se zaměřuje na podporu schopnosti plynně hovořit a využívá k tomu vyšší hodinovou dotaci a zaměření na rozvoj dovedností spojených s mluvením. Jeho součástí je 10 hodin navíc zaměřených primárně na zlepšení komunikačních dovedností. Lektor vytváří prakticky orientované a tematicky zaměřené hodiny a mluvní cvičení založená na situacích ze skutečného života, která se točí kolem každodenních témat a praktického jazyka.

Obecná angličtina – malá skupinka (20–30 hodin / max. 6 studentů)

Nižší počet studentů ve skupině a hodiny navíc poskytují prostor pro větší individuální péči a bližší kontakt s lektorem. Tento kurz má své specifické výhody, jako je například bližší vedení, lepší zpětná vazba a individuální pozornost a také víc času na mluvení.

Angličtina pro začátečníky (20 hodin / max. 12 studentů)

Začínáte s angličtinou? Náš čtrnáctidenní kurz angličtiny pro začátečníky na Maltě a Gozu vám pomůže rychle si osvojit základní anglickou gramatiku a slovní zásobu. Po absolvování tohoto kurzu si budete víc věřit a budete připravení nastoupit do běžného kurzu.

Obchodní angličtina – malá skupinka (20 hodin / max. 6 studentů)

Kurz obchodní angličtiny v malé skupince je ideální pro obchodníky a profesionály, kteří si potřebují zlepšit jazykové znalosti a chtějí se zaměřit na oblasti, které jim pomohou dosahovat lepších výsledků v zaměstnání. Součástí kurzu jsou reálné obchodní scénáře a současná témata pro simulaci skutečných diskusí a napodobení pracovního prostředí.

Program pro mladé dospělé (20/30 lekcí / max. 12 studentů)

Studium angličtiny na Maltě je ideálním místem pro zlepšení hovorové angličtiny a objevení super destinace pro mladé dospělé.

Individuální / kombinované kurzy

Individuální lekce

Obecná angličtina nebo angličtina pro specifické účely (obchodní, zkoušková, akademická atd.)

Kombinované lekce

Zkombinujte lekce skupinové obecné angličtiny s individuálními lekcemi pro získání ještě více vzdělávacích zkušeností.

Individuální kurzy

Individuální kurzy umožní studentům se zaměřit na některý ze čtyř návyků (čtení, psaní, poslech a mluvení), na němž mají potřebu zapracovat.

Jazykový pobyt ušitý na míru

Studijní prázdniny pro skupiny

Studijní prázdniny v BELS jazykové škole na Maltě a Gozu jsou ušité na míru pro ty skupiny, jež rády cestují společně. Tyto balíčky jsou určené pro přátele, kolegy, školy či jiné kolektivy, jež mají společné cíle.

– BELS Junior is based in Malta. Students should use the Malta contact details from above.

Get more from BELS

SiteLock