Individuální výuka pro dospělé studenty angličtiny – BELS

View current offers!

Personalizované individuální výuka angličtinypro větší podporu

Share and Enjoy !

Shares

Lekce týdně

Bundles of 5, 10, 20 or 30 lekce

Délka lekcí

45 minutes

BELS Malta, Gozo, or Online

Flexibilní

Location

BELS Malta, Gozo či online

Dny kurzu

od pondělí do pátku

Minimum Minimální vstupní úroveňlevel

Základní

Počet studentů ve třídě

1 student (Individual) / 2 students (Semi-individual)

Úroveň kurzů

Vzdělávání dospělých

Ideální pro

Studenty, kteří chtějí dosáhnout reálných cílů dle svých individuálních potřeb

Místo či navíc ke skupinovým kurzům

V BELS nabízíme dva typy individuálních lekcí:

  • Individuální: jeden na jednoho
  • Poloindividuální: dva na jednoho

Během individuálních kurzů angličtiny na Maltě si studenti mohou zvolit z celé řady akademických programů, mezi nimiž najdete obecnou angličtinu, obchodní angličtinu, přípravné kurzy na zkoušky a angličtinu pro zvláštní účely. Na všech individuálních lekcích začínáme hned první den hloubkovou analýzou, díky níž dokážeme studentovi sestavit jedinečný program přímo na míru.

Všechny individuální kurzy jsou velice pružné jak v oblasti metody výuky, tak v otázce obsahu kurzu a jeho trvání. Společně s lektorem proberete cíle, kterých chcete dosáhnout, i oblíbené metody učení. Lektor na základě toho vyhodnotí vaše schopnosti a naplánuje program kurzu, který vám pomůže poprat se s obtížnými otázkami a dále zlepšovat angličtinu.

Obvyklé zaměření individuálních hodin

Kurzy obecné angličtiny

Individuální lekce obecné angličtiny umožňují studentům soustředit se na jednu za čtyř základních dovedností (čtení, psaní, poslech a mluvení), kterou potřebují nejvíce rozvinout. Pohybujeme se na poli obecných témat od každodenních situací po současné události.

Angličtina pro zvláštní účely

Individuální lekce obchodní angličtiny jsou skvělé pro osoby, které studují ekonomický odbor v mateřském jazyce, po ukončení studií chtějí budovat kariéru, mají zájem získat konkurenční výhodu nebo cítí, že je nedostatečná znalost angličtiny brzdí v současné práci. Individuální hodiny sestavíme přímo pro vás, podle vaší aktuální situace a oboru, v němž se pohybujete. Výuka vychází ze soudobých materiálů a témat souvisejících se zvoleným oborem.

Přípravné kurzy ke zkouškám

Nabízíme přípravné kurzy ke zkouškám, které připravují studenty na složení těchto zkoušek: Cambridge KET, PET, FCE a CAE, IELTS a TOEFL. Používáme aktuální materiály z Cambridge a Oxfordu a během kurzu opakovaně píšeme cvičné testy, aby studenti měli možnost dostatečně procvičovat.

Angličtina pro akademické účely

Tento akademický program jsme vytvořili pro studenty, kteří se chystají studovat na vysoké škole v anglicky mluvící zemi. Hlavním cílem je rozvinout studentovy receptivní i produktivní dovednosti, aby zvládl docházet na vysokoškolské přednášky, účastnit se seminářů a diskusí, bádat a psát odborné práce.

Angličtina pro konkrétní profese (právo, medicína, finance, letectví atd.)

Tyto speciální programy jsou na míru připravené studentům, kteří se pohybují v konkrétní profesní oblasti a potřebují se naučit specifickou terminologii v anglickém jazyce (profesní slang), aby dokázali své odborné znalosti a zkušenosti aplikovat a předat dál v anglicky mluvícím prostředí.

Co můžete očekávat

  • Rozřazovací test a kurzovní materiály;
  • Detailní rozbor potřeb pro určení studijních potřeb;
  • Obsah kurzu na míru s ohledem na specifické potřeby a zájmy;
  • Praktické hodiny, které vám pomůžou prakticky a účinně dosáhnout cílů;
  • Soustavné opravování chyb, zpětnou vazbu a radu od lektora;
  • Učení prostřednictvím metod, které vašemu učebnímu stylu sedí nejlépe;
  • Certifikát o absolvování kuru a osobní slovní hodnocení od lektora.

Chcete zjistit, jestli by vám individuální lekce v BELS Malta pomohly dosáhnout vašich cílů? Pošlete nám e-mail na [email protected] nebo nám napište na živý chat.

DOPORUČENÉ KOMBINACE

Skupina našich dospělých studentů na Gozu
Skupinové a individuální kurzy

Využijte jak výhody konverzace ve skupinách, tak i výhody individuálních lekcí.

Dospělí studenti během konverzace při hodinách
Intenzivní kurz obecné angličtiny

Zahrnuje 30 lekcí týdně s intenzivnějším zaměřením na rozšíření komunikativních návyků pro každodenní použití angličtiny.

Tři dospělí během svého kurzu
Kurz obchodní angličtiny

Zahrnuje 20 lekcí zaměřených na prohloubení znalostí, jež vyžadují jednotlivci pracující v anglicky mluvícím prostředí.