Studium anglické gramatiky online - BELS Malta a Gozo

View current offers!

5 jednoduchých kroků ke zlepšení online anglické gramatiky

Chceš si zlepšit anglickou gramatiku online, ale nevíš jak? Tady je odpověď:

1. Začni s terminologií a větnou stavbou

První krok k osvojení anglické gramatiky online je naučit se slovní druhy. Angličtina má 8 slovních druhů: podstatná a přídavná jména, zájmena, slovesa, příslovce, předložky, spojky a citoslovce. Jakmile se naučíš slovní druhy, bude rozpoznávání jakéhokoli gramatického jevu, na který narazíš, jednoduché.

2. Důležité jsou časy

V angličtině jsou časy a jejich správné použití velice důležité. A proto je dobré si opatřit učebnici anglické gramatiky podle své úrovně: pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Existuje také spousta webových stránek, kde si můžeš osvojit základy anglické gramatiky online. Velmi důležité je naučit se rozpoznávat časy a zapamatovat si nepravidelné formy sloves v minulém čase.

3. Procvičovat znalosti

Pomocí kartiček, online her či online vzdělávacích platforem jako například Doulingo, či BELS platforma můžeš procvičovat svoje znalosti. Tyto platformy nejen vysvětlí gramatiku, ale je na nich možné i zlepšit další jazykové dovednosti: čtení, poslech, mluvení a výslovnost. Vzhledem k tomu, že si toho musíš hodně zapamatovat, je opakování velice důležité.

4. Použití v reálních situacích

Studium gramatiky je základ – bez toho se prostě nedomluvíte. Avšak se samotnou gramatikou nebudete také schopni mluvit. Jakmile si však osvojíte určité gramatické pravidlo, najděte si kontext, ve kterém se tato gramatika používá. Například, když se učíte třetí podmínkové věty, jejich použití je třeba při vyjadřování lítosti, nebo s předpřítomným časem (present perfect) můžete popsat vaše cestovatelské zážitky. Nově naučenou gramatiku je dobré využít při povídání si o tématech, co vás zajímají, či v každodenní angličtině.

5. Hodiny přes skype

Jazyk je nejlepší trénovat především mluvením. Hodiny přes skype jsou skvělý způsob jak zlepšit kromě mluvení i anglickou gramatiku online. Navíc ti lektor bude opravovat chyby a orientovat hodiny na to, co potřebuješ právě ty zlepšit.

Začněte se učit anglicky online rychle a účinně. Spojte se s námi prostřednictvím e-mailu [email protected] pro více informací o online hodinách a zlepšení gramatiky.

ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Share and Enjoy !

Shares