Standardní kurzy obecné angličtiny pro děti – BELS Malta

View current offers!

Začněte celoživotní výuku angličtiny Dobrodružství s BELS

Share and Enjoy !

Shares

Termíny 2023

10. července-18. srpna

K dispozici na adrese

BELS Gozo a BELS Malta

Lekce týdně

20 lekcí / 15 hodin výuky

Délka lekcí

45 minut

Dny kurzu

od pondělí do pátku

Doba kurzu

09:15-12:45

Věk

7-15

Minimální vstupní úroveň

Základní

Počet studentů ve třídě

Avg 8. Max 15

Úroveň kurzů

Děti (A1-C2)

Ideální pro

Pro děti, které si potřebují zdokonalit svoje komunikační schopnosti

Ve stejné škole a stejnou dobu jako kurzy pro dospělé

Skupinové kurzy pro žáky běží v jazykové škole BELS Malta v St. Paul’s Bay během letních, velikonočních a podzimních prázdnin. Tyto kurzy mají rozsah 20 hodin týdně a jsou otevřené pro děti od 7 let. Do tříd rozdělujeme podle úrovně angličtiny, která se zjišťuje předem v rozřazovacím testu.

Kurzy pro dospělý doprovod mohou probíhat ve stejném čase a stejné budově jako součást programu pro rodiče a děti. Tato varianta je skvělá pro rodiče, kteří se chtějí během dovolené s rodinou učit angličtinu, protože o děti bude během jejich lekcí postaráno.

V kurzech obecné angličtiny získají děti vyváženou jazykovou průpravu ve všech oblastech jazyka (gramatika, slovní zásoba, fonetika, styly) a aktivní schopnosti ve všech čtyřech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, mluvení).

V BELS už dávno víme, že děti se nejvíc naučí, když jsou hodiny interaktivní, poutavé a zábavné. V kurzech pro děti vytváříme atraktivní, přátelské prostředí, kde se vše točí kolem studentů, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Ze všeho nejdůležitější pro nás je, aby se děti nadchly a stejně jako my si zamilovaly angličtinu.

Lektoři, obsah kurzu i metodologie výuky se snaží podporovat studenty v experimentování jazykem a zlepšování jazykových dovedností v podporujícím prostředí. Kromě rozvoje jazykových dovedností pomáháme žákům rozvíjet i dovednosti nutné pro život v 21. století, při učení ústředních témat využíváme multimedální a kolaborativní přístup. Při plánování lekcí zařazujeme směsici komunikativního a blended learning přístupu, aby se posílila samostatnost studentů.

Materiály ke kurzu zahrnují různé učebnicové texty, online obsah, videa a interaktivní aktivity na běžná každodenní témata. Studenti se zlepšují prostřednictvím samostatné práce, práce ve dvojicích i ve skupinách, při hraní rolí, v debatách, práci na projektech, v diskusích a hrách. Máme vyzkoušené, že díky tomuto přístupu si studenti kromě plynného jazykového projevu zlepšují i sebevědomí při užívání anglického jazyka

Na tomto kurzu dítě:

  • Zažije prostředí pro společnou výuku;
  • Získá sebedůvěru při mluvení anglicky na běžná témata;
  • Aktivně používá angličtinu v různých kontextech;
  • Získá podporu, aby přirozeně používalo angličtinu;
  • Zvládne samostatné vyjadřování v angličtině;
  • Rozvine svou schopnost komunikovat a spolupracovat;
  • Rozvine důležité dovednosti pro 21. století;
  • Má individuální pozornost lektora.

Dozvědět se více o kurzech pro děti či si objednat kurz můžete na [email protected].

DOPORUČENÉ KOMBINACE

Dovolená a jazykové pobyty pro rodiny v naší škole na Maltě
Rodinný program

Přidejte se k našemu kurzu pro dospělé, zatímco se vaše dítě vzdělává, a zdokonalte si plynulé a správné vyjadřování a poznejte nové lidi.

Hostitelské rodiny pro mládež
Kurz a Volný čas

Děti ve věku od 10-16 let se také mohou přidat k našemu programu pro mládež, jež zahrnuje lekce angličtiny a různé aktivity.

Program pro mladé dospělé v jazykové škole BELS Malta
Program pro mladé dospělé

Starší sourozenci se pak mohou přidat k programu pro mladé dospělé, zdokonalit si tak svoji angličtinu a spolu se svými vrstevníky pak objevit Maltu.