Obchodní angličtina a tipy na lepší kariéru – BELS Malta

View current offers!

Jak vám mohou pomoct hodiny obchodní angličtiny s vaší kariérou?

Pro kohokoli, kdo pracuje v mezinárodním prostředí, jsou znalosti angličtiny velice potřebné a žádané. Jestli vaše pozice vyžaduje cestování, vedení online prezentací, jednání s dodavateli, partnery či klienty z celého světa, pak jistě využijete angličtinu pro různé účely během celého dne.

Ve většině případů jsou tyto znalosti velice žádané již při výběrovém řízení a lidé, jež se ucházejí o takové pozice, by se měli zaměřit na zlepšení svých znalostí obchodní angličtiny již na začátku svého studia. Kromě toho je vždycky dobré mít nějakou výhodu oproti ostatním kandidátům a být schopni řešit zadání a komunikovat bez problémů.

Zatímco se zdokonalujete v plynulém vyjadřování v angličtině, je také velice dobré zlepšit celkové znalosti angličtiny profesní a pro specifické účely vaší práce. Z tohoto důvodu jsou velice užitečné hodiny obchodní angličtiny.

Proč jsou hodiny obchodní angličtiny tak důležité?

Vzhledem k tomu, že pro svoji pozici ve firmě rozvíjíte i jiné znalosti, je proto nezbytně nutné rozvíjet i ty anglické. Díky kurzům standardní angličtiny si zlepšíte všeobecné znalosti, ale asi to moc nepomůže ke kariérnímu růstu. Vaše znalosti obchodní angličtiny by měly být na stejné úrovni jako váš rodný jazyk, obzvláště co se týče praktického jazyka jako například debaty, sdílení názorů, vystupování s prezentacemi, a o to víc, jedná-li se o specifickou terminologii

Hodiny obchodní angličtiny jsou zaměřeny na takové oblasti angličtiny, aby vyplnily mezery mezi všeobecnými a profesními znalostmi.

5 způsobů, jak toho dosáhnout s kurzy obchodní angličtiny:

1. Sdílejte názory s mezinárodními podnikateli

Skupinové kurzy angličtiny jsou skvělým místem, kde můžete potkat profesionály z různých odvětví a se kterými můžete sdílet svoje názory, vést zajímavé debaty a především společně rozvíjet vaše znalosti. Kromě toho, že vás tyto kurzy obohatí především akademicky, poskytují zároveň super atmosféru pro rozšiřování svých obchodních kontaktů.

V BELS probíhají skupinové kurzy obchodní angličtiny v komunikativní formě, která motivuje studenty k aktivitě v hodinách. Obsah kurzu je pak sestaven na základě praktických příkladů a situací, se kterými se setkáte v běžném pracovním životě a obchodním prostředí. Na kurzech se kromě učebnic používají zároveň i moderní digitální media.

2. Hodiny obchodní angličtiny ušité na míru

Zatímco obsahem skupinových hodin jsou všeobecná obchodní témata a situace, díky individuálním hodinám se můžete zaměřit na specifické odvětví vašeho podnikání. Během první hodiny se seznámí s vaším lektorem, který zjistí vaše přání a požadavky týkající se obchodní angličtiny a oblasti podnikání. Na základě této informace následně sestaví plán vašich hodin. Díky tomu budete používat odpovídající materiály a společně s vaším lektorem budete pracovat i na praktické části vašich hodin tak, aby odpovídaly přesně vaším každodenním pracovním úkolům.

3. Skombinujte skupinových hodin obchodní angličtiny s individuálními

Díky kombinaci skupinových kurzů obchodní angličtiny a individuálních hodin zlepšíte úplně dokonale svoje znalosti. Na skupinových hodinách se zaměříte na všeobecná obchodní témata, jazyk a gramatiku během práce ve dvojicích či skupinách. Týmová atmosféra ve třídě zároveň motivuje všechny studenty zlepšovat svoje znalosti díky komunikaci s ostatními a procvičování sociálních návyků. Individuální hodiny pak doplní skupinové tím, že umožní studentům do dokonalosti vypilovat znalosti nezbytné pro svoji pozici v práci. Zároveň se díky nim můžete připravit i na nadcházející jednání, prezentace či pracovní pohovor.

4. Získejte mezinárodně uznávaný certifikát

Na konci vašeho kurzu dostanete BELS certifikát o absolvování kurzu společně s osobním hodnocením průběhu a pokroku během kurzu. Naše certifikáty jsou uznávány jak místními, tak mezinárodními firmami, což může posloužit jako další plus k vašemu životopisu a žádosti o práci.

5. Pokračujte se studiem z domova

Díky online hodinám můžete pokračovat se studiem angličtiny s naším BELS lektorem i poté, co skončí vaše jazykové prázdniny. Časový rozdíl nebude rozhodně problém, neboť budou hodiny přizpůsobeny vašim možnostem. Navíc se kromě všeobecných online hodin obchodní angličtiny můžete zaměřit i na moderní technologie a vedení konferencí či jednání online.

Proč BELS?

Díky mnohaleté zkušenosti s výukou obchodní angličtiny nabízíme v BELS program speciálně sestavený na zdokonalení vašich jak všeobecných znalostí obchodní angličtiny a tak i komunikativních dovedností dle oblasti vašeho podnikání. Náš program obchodní angličtiny sestavujeme speciálně na míru, Jak mezinárodně uznávané učebnice obchodní angličtiny, řadu digitálních medií, tak i tradiční výukové metody.

Kontaktujte náš tým na [email protected] a dozvíte se víc.

ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Share and Enjoy !

Shares